Szaktanácsadás akadálymentes honlap készítéséhez

HTML elemek elhangzása a képernyőolvasó programokban

A képernyőolvasó programokkal kapcsolatban gyakori félreértés, hogy a weboldalakat a különböző képernyőolvasó programok teljesen egyformán olvassák fel. Pedig ez több okból sincs így.

Szemléltetésképpen összeállítottam egy listát, ami megmutatja, hogy az egyes HTML jelölőelemek a különböző képernyőolvasó programokban mennyire hasonlóan, vagy éppen mennyire eltérően hangzanak el.

Néhány megjegyzés a listával kapcsolatban:

 • A lista összeállításakor döntően csak arra fókuszáltam, hogy az adott HTML jelölőelem, pontosabban annak szemantikai szerepe (role-ja) hogyan hangzik el. Csak néhány – általam fontosabbnak vélt – esetben tértem ki arra, hogy a jelölőelem egyes attribútumai esetleg hogyan befolyásolják a felolvasást.
 • A felolvasásban néhol szögletes zárójelbe tettem azokat a „változókat”, amelyek helyén a kontextus megértéséhez szükséges szöveg vagy tulajdonság hangzik el.
 • A listában gondolatjel (–) jelzi, ha az adott jelölőelem szerepe konkrétan nem hangzik el. Ez persze nem azt jelenti, hogy a jelölőelem tartalma vagy valamely egyéb tulajdonsága is kimarad a felolvasásból. Például a <p> jelölőelem esetén a képernyőolvasó programok természetesen felolvassák magát a bekezdés szövegét, de azt külön nem, hogy ez egy bekezdés vagy paragrafus. Az sem feltétlenül igaz, hogy az adott elemet azért nem olvassa fel a képernyőolvasó program, mert nem ismeri. Lásd a további megjegyzéseimet.
 • Fontos tudni, hogy a felolvasást az is befolyásolhatja, hogy a felhasználó milyen egyedi beállításokkal használja a képernyőolvasó programot. Például meghatározhatja, hogy az mennyire legyen bőbeszédű. A lista összeállításakor döntően a képernyőolvasó programok eredeti (gyári) beállításait használtam, de a JAWS esetén a webes bőbeszédűség szintjét az alapértelmezett "Közepes" szint helyett "Magas" szintre állítottam.
 • A felolvasást az is befolyásolhatja, hogy a felhasználó milyen navigálási vagy felolvasási módot alkalmaz. Például melyik fókusszal vagy navigációs billentyűvel lépked. A lista összeállításakor az ebből fakadó különbségekre nem tértem ki.
 • A felolvasást nagyban befolyásolhatja, hogy a felhasználó melyik böngészőprogrammal használja a képernyőolvasó programot. Ugyanaz a képernyőolvasó program ugyanazt a jelölőelemet különbözőképpen olvashatja fel egyik vagy másik böngészőprogrammal. A képernyőolvasó programok ugyanis nem közvetlenül a HTML kódot olvassák, hanem a böngészőprogram által előállított adatstruktúrából, az úgynevezett akadálymentességi fából (accessibility tree) dolgoznak. A lista 2023. januári összeállításakor csak az alábbi képernyőolvasó és böngészőprogram kombinációkat vettem figyelembe:
  • JAWS 2022.2207.25 / Chrome 108 (Windows 10)
  • NVDA 2022.4 / Firefox 108 (Windows 10)
  • Narrátor / Microsoft Edge 108 (Windows 10)
  • VoiceOver macOS / Safari 16.2 (macOS 11.7)
  • VoiceOver iOS / Safari 16.2 (iOS 16.2)
  • TalkBack 13 / Chrome 108 (Android 9)
 • Mivel kizárólag magyar nyelvre lokalizált operációs rendszerekkel, képernyőolvasó és böngészőprogramokkal teszteltem, így a felolvasásbeli eltérések az eredeti angol kifejezések eltérő fordításaiból is származhatnak.

A jelölőelemek listája

a (href attribútummal)
JAWS:
hivatkozás
NVDA:
hivatkozás
Narrátor:
hivatkozás
VoiceOver macOS:
link
VoiceOver iOS:
link
TalkBack:
link
a (href attribútum nélkül)
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
abbr
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
[szöveg] kifejtése
address
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
article
JAWS:
cikk
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
cikk
VoiceOver iOS:
cikk, jellegzetes hely
TalkBack:
cikk
aside (a body hatókörében)
JAWS:
kiegészítő adatok
NVDA:
kiegészítő jelzőpont
Narrátor:
kiegészítő, igazodási pont
VoiceOver macOS:
kiegészítő
VoiceOver iOS:
kiegészítő, jellegzetes hely
TalkBack:
kiegészítő
aside (az article hatókörében)
JAWS:
kiegészítő adatok
NVDA:
kiegészítő jelzőpont
Narrátor:
kiegészítő, igazodási pont
VoiceOver macOS:
kiegészítő
VoiceOver iOS:
kiegészítő, jellegzetes hely
TalkBack:
kiegészítő
audio
JAWS:
audio start
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
b
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
blockquote
JAWS:
idézetblokk
NVDA:
idézetblokk
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
bekezdésszintű idézet
br
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
button
JAWS:
gomb
NVDA:
gomb
Narrátor:
gomb
VoiceOver macOS:
gomb
VoiceOver iOS:
gomb
TalkBack:
gomb
button (disabled)
JAWS:
gomb, nem érhető el
NVDA:
gomb, nem érhető el
Narrátor:
gomb, tiltott
VoiceOver macOS:
halványított, gomb
VoiceOver iOS:
halvány, gomb
TalkBack:
gomb, kikapcsolva
button (aria-pressed="true")
JAWS:
váltógomb, lenyomva
NVDA:
többállapotú gomb, lenyomva
Narrátor:
átkapcsológomb, be
VoiceOver macOS:
kijelölve, váltógomb
VoiceOver iOS:
váltógomb, megnyomva
TalkBack:
be, átkapcsológomb
button (aria-pressed="false")
JAWS:
váltógomb
NVDA:
többállapotú gomb, nincs lenyomva
Narrátor:
átkapcsológomb, ki
VoiceOver macOS:
váltógomb
VoiceOver iOS:
váltógomb, nincs megnyomva
TalkBack:
kikapcsolva, átkapcsológomb
button (aria-pressed="mixed")
JAWS:
váltógomb, részben bejelölt
NVDA:
többállapotú gomb, nincs lenyomva
Narrátor:
átkapcsológomb, határozatlan
VoiceOver macOS:
kevert, váltógomb
VoiceOver iOS:
jelölőnégyzet, vegyes
TalkBack:
részben ellenőrzött, átkapcsológomb
button (aria-expanded="false")
JAWS:
gomb, bezárt
NVDA:
gomb, zárva
Narrátor:
gomb, összecsukott
VoiceOver macOS:
összecsukva, gomb
VoiceOver iOS:
gomb, összecsukva
TalkBack:
összecsukva, gomb
button (aria-expanded="true")
JAWS:
gomb, kibontott
NVDA:
gomb, nyitva
Narrátor:
gomb, kibontott
VoiceOver macOS:
kibontva, gomb
VoiceOver iOS:
gomb, kibővített
TalkBack:
kibontva, gomb
button (aria-haspopup="true")
JAWS:
gomb, menü
NVDA:
menügomb, almenü
Narrátor:
gomb, összecsukott, felugró elemmel
VoiceOver macOS:
előugró menü, gomb
VoiceOver iOS:
kibomló gomb, előugró menü
TalkBack:
menüt megnyitó előugrógomb
button (aria-haspopup="menu")
JAWS:
gomb, menü
NVDA:
gomb, almenü
Narrátor:
gomb, összecsukott, felugró elemmel
VoiceOver macOS:
előugró menü, gomb
VoiceOver iOS:
kibomló gomb, előugró menü
TalkBack:
menüt megnyitó előugrógomb
button (aria-haspopup="listbox")
JAWS:
gomb, menü
NVDA:
gomb, almenü
Narrátor:
gomb, felugró elemmel
VoiceOver macOS:
előugró lista, gomb
VoiceOver iOS:
kibomló gomb, előugró lista
TalkBack:
előugró gomb
button (aria-haspopup="tree")
JAWS:
gomb, menü
NVDA:
gomb, almenü
Narrátor:
gomb, felugró elemmel
VoiceOver macOS:
előugró fa, gomb
VoiceOver iOS:
kibomló gomb, előugró fa
TalkBack:
előugró gomb
button (aria-haspopup="grid")
JAWS:
gomb, menü
NVDA:
gomb, almenü
Narrátor:
gomb, felugró elemmel
VoiceOver macOS:
előugró rács, gomb
VoiceOver iOS:
kibomló gomb, előugró rács
TalkBack:
előugró gomb
button (aria-haspopup="dialog")
JAWS:
gomb, menü
NVDA:
gomb, almenü
Narrátor:
gomb, felugró elemmel
VoiceOver macOS:
előugró ablak, gomb
VoiceOver iOS:
kibomló gomb, előugró ablak
TalkBack:
párbeszédpanelt megnyitó előugró gomb
canvas
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
caption
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
felirat
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
cite
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
code
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
dl
JAWS:
definíciós lista [x] elemű
NVDA:
lista [x] elemmel
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
leíráslista [x] elem
VoiceOver iOS:
leíráslista kezdete
TalkBack:
nem hangzik el
dt
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
[szöveg], kifejezés
TalkBack:
nem hangzik el
dd
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
[szöveg], leírás
TalkBack:
[szöveg], definíció
del
JAWS:
törlés
NVDA:
törölt
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
törlés
TalkBack:
törlés
details
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
dfn
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
dialog (aria-label attribútummal)
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
párbeszédpanel
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
webes párbeszédablak
VoiceOver iOS:
webes párbeszédablak
TalkBack:
nem hangzik el
div
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
em
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
fieldset
JAWS:
csoport kezdete
NVDA:
elemcsoport
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
csoport
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
figure
JAWS:
ábra
NVDA:
alakzat ábra
Narrátor:
grafika
VoiceOver macOS:
ábra
VoiceOver iOS:
kép
TalkBack:
grafika
figcaption
JAWS:
részletek leírása
NVDA:
felirat
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
footer (az article hatókörében)
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
form
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
h1
JAWS:
első szintű címsor
NVDA:
címsor első szint
Narrátor:
első címsorszint
VoiceOver macOS:
egy szintű címsor
VoiceOver iOS:
első címsorszint
TalkBack:
első címsor
h2
JAWS:
második szintű címsor
NVDA:
címsor második szint
Narrátor:
második címsorszint
VoiceOver macOS:
kettő szintű címsor
VoiceOver iOS:
második címsorszint
TalkBack:
második címsor
h3
JAWS:
harmadik szintű címsor
NVDA:
címsor harmadik szint
Narrátor:
harmadik címsorszint
VoiceOver macOS:
három szintű címsor
VoiceOver iOS:
harmadik címsorszint
TalkBack:
harmadik címsor
h4
JAWS:
negyedik szintű címsor
NVDA:
címsor negyedik szint
Narrátor:
negyedik címsorszint
VoiceOver macOS:
négy szintű címsor
VoiceOver iOS:
negyedik címsorszint
TalkBack:
negyedik címsor
h5
JAWS:
ötödik szintű címsor
NVDA:
címsor ötödik szint
Narrátor:
ötödik címsorszint
VoiceOver macOS:
öt szintű címsor
VoiceOver iOS:
ötödik címsorszint
TalkBack:
ötödik címsor
h6
JAWS:
hatodik szintű címsor
NVDA:
címsor hatodik szint
Narrátor:
hatodik címsorszint
VoiceOver macOS:
hat szintű címsor
VoiceOver iOS:
hatodik címsorszint
TalkBack:
hatodik címsor
header (a body hatókörében)
JAWS:
szalag
NVDA:
főcím jelzőpont
Narrátor:
fejléc, szalaghirdetés, igazodási pont
VoiceOver macOS:
szalaghirdetés
VoiceOver iOS:
szalagcím, jellegzetes hely
TalkBack:
szalaghirdetés
header (az article hatókörében)
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
hgroup
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
hr
JAWS:
elválasztó
NVDA:
elválasztó
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
vízszintes elválasztó
VoiceOver iOS:
elválasztó, halvány
TalkBack:
nem hangzik el
i
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
iframe
JAWS:
keret
NVDA:
keret
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
keret
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
img
JAWS:
ábra
NVDA:
ábra
Narrátor:
grafika
VoiceOver macOS:
kép
VoiceOver iOS:
kép
TalkBack:
grafika
input (type="button")
JAWS:
gomb
NVDA:
gomb
Narrátor:
gomb
VoiceOver macOS:
gomb
VoiceOver iOS:
gomb
TalkBack:
gomb
input (type="checkbox")
JAWS:
jelölőnégyzet, nincs bejelölve
NVDA:
jelölőnégyzet, nincs bejelölve
Narrátor:
[név] jelölőnégyzet, nem bejelölt
VoiceOver macOS:
nincs bejelölve, jelölőnégyzet
VoiceOver iOS:
jelölőnégyzet, nem bejelölt
TalkBack:
nincs bejelölve, jelölőnégyzet
input (type="checkbox", checked)
JAWS:
jelölőnégyzet, bejelölve
NVDA:
jelölőnégyzet, bejelölve
Narrátor:
jelölőnégyzet, bejelölt
VoiceOver macOS:
bejelölve, jelölőnégyzet
VoiceOver iOS:
jelölőnégyzet, bejelölt
TalkBack:
bejelölve, jelölőnégyzet
input (type="color")
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
gomb
Narrátor:
színválasztó
VoiceOver macOS:
színrekesz
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
színválasztó
input (type="date")
JAWS:
[név] dátum-idő szerkesztőmező
NVDA:
[név] adat szerkesztőmező
Narrátor:
[név] dátumválasztó
VoiceOver macOS:
szöveg
VoiceOver iOS:
kibomló gomb
TalkBack:
dátumválasztó, [név]
input (type="email")
JAWS:
szerkesztőmező
NVDA:
szerkesztőmező
Narrátor:
email
VoiceOver macOS:
szöveg szerkesztése
VoiceOver iOS:
szövegmező
TalkBack:
szerkesztőmező
input (type="file")
JAWS:
gomb
NVDA:
gomb, tallózás, nincs kijelölve fájl
Narrátor:
gomb, nem lett kiválasztva fájl
VoiceOver macOS:
nincs kijelölt fájl, fájlfeltöltési gomb
VoiceOver iOS:
nincs kijelölt fájl, gomb
TalkBack:
gomb
input (type="image")
JAWS:
gomb
NVDA:
gomb
Narrátor:
gomb
VoiceOver macOS:
gomb
VoiceOver iOS:
gomb
TalkBack:
gomb
input (type="month")
JAWS:
dátum-idő szerkesztőmező
NVDA:
szerkesztőmező
Narrátor:
hónapválasztó
VoiceOver macOS:
szöveg szerkesztése
VoiceOver iOS:
szövegmező, csak olvasható
TalkBack:
hónapválasztó
input (type="number")
JAWS:
léptethető szerkesztőmező
NVDA:
léptethető gomb
Narrátor:
léptetőnyíl
VoiceOver macOS:
növelhető szöveg szerkesztése
VoiceOver iOS:
szövegmező
TalkBack:
léptetőnyíl
input (type="password")
JAWS:
jelszó szerkesztőmező
NVDA:
szerkesztőmező, védett
Narrátor:
szerkesztés
VoiceOver macOS:
biztonságos szöveg szerkesztése
VoiceOver iOS:
biztonságos szövegmező
TalkBack:
jelszó, szerkesztőmező
input (type="radio")
JAWS:
választógomb, nincs bejelölve
NVDA:
választógomb, nincs bejelölve
Narrátor:
választógomb, nem kijelölt
VoiceOver macOS:
rádiógomb
VoiceOver iOS:
választógomb, nem bejelölt
TalkBack:
nincs bejelölve, választógomb
input (type="radio", checked)
JAWS:
választógomb, bejelölve
NVDA:
választógomb, bejelölve
Narrátor:
választógomb, kijelölt
VoiceOver macOS:
kijelölve, rádiógomb
VoiceOver iOS:
választógomb, bejelölt
TalkBack:
bejelölve, választógomb
input (type="range")
JAWS:
vízszintes csúszka
NVDA:
csúszka
Narrátor:
csúszka
VoiceOver macOS:
csúszka
VoiceOver iOS:
állítható
TalkBack:
csúszka
input (type="reset")
JAWS:
gomb
NVDA:
gomb
Narrátor:
gomb
VoiceOver macOS:
gomb
VoiceOver iOS:
gomb
TalkBack:
gomb
input (type="submit")
JAWS:
gomb
NVDA:
gomb
Narrátor:
gomb
VoiceOver macOS:
gomb
VoiceOver iOS:
gomb
TalkBack:
gomb
input (type="tel")
JAWS:
szerkesztőmező
NVDA:
szerkesztőmező
Narrátor:
telefonszám
VoiceOver macOS:
szöveg szerkesztése
VoiceOver iOS:
szövegmező
TalkBack:
szerkesztőmező
input (type="text")
JAWS:
szerkesztőmező
NVDA:
szerkesztőmező
Narrátor:
szerkesztés
VoiceOver macOS:
szöveg szerkesztése
VoiceOver iOS:
szövegmező
TalkBack:
szerkesztőmező
input (type="text", required)
JAWS:
szerkesztőmező, szükséges
NVDA:
szerkesztőmező, szükséges
Narrátor:
szerkesztés, szükséges
VoiceOver macOS:
szükséges, szöveg szerkesztése
VoiceOver iOS:
szövegmező, szükséges
TalkBack:
szerkesztőmező
input (type="text", aria-invalid="true")
JAWS:
szerkesztőmező, érvénytelen bejegyzés
NVDA:
szerkesztőmező, érvénytelen bejegyzés
Narrátor:
szerkesztés, érvénytelen
VoiceOver macOS:
érvénytelen adat, szöveg szerkesztése
VoiceOver iOS:
szövegmező, érvénytelen adat
TalkBack:
szerkesztőmező
input (type="time")
JAWS:
csoport, óra, léptethető szerkesztőmező
NVDA:
elemcsoport
Narrátor:
időválasztó
VoiceOver macOS:
szöveg
VoiceOver iOS:
kibomló gomb
TalkBack:
időválasztó
input (type="url")
JAWS:
szerkesztőmező
NVDA:
szerkesztőmező
Narrátor:
url
VoiceOver macOS:
szöveg szerkesztése
VoiceOver iOS:
szövegmező
TalkBack:
szerkesztőmező
input (type="week")
JAWS:
dátum-idő szerkesztőmező
NVDA:
szerkesztőmező
Narrátor:
hétválasztó
VoiceOver macOS:
szöveg szerkesztése
VoiceOver iOS:
szövegmező, csak olvasható
TalkBack:
hétválasztó
ins
JAWS:
beszúrás
NVDA:
beszúrt
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
beszúrás
TalkBack:
nem hangzik el
kbd
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
label
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
legend
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
li
JAWS:
listajel
NVDA:
listajel
Narrátor:
listajel
VoiceOver macOS:
listajel
VoiceOver iOS:
felsorolásjel
TalkBack:
listajel
main
JAWS:
fő régió
NVDA:
fő régió jelzőpont
Narrátor:
elsődleges igazodási pont
VoiceOver macOS:
központi
VoiceOver iOS:
központi, jellegzetes hely
TalkBack:
mark
JAWS:
jelölés
NVDA:
kiemelve
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
kiemelés
menu
JAWS:
lista [x] elemű
NVDA:
lista [x] elemmel
Narrátor:
belépés a listába
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
meter
JAWS:
méter
NVDA:
folyamatjelző
Narrátor:
mérő
VoiceOver macOS:
szintindikátor
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
mérő
nav
JAWS:
navigálási régió
NVDA:
navigáció jelzőpont
Narrátor:
navigálás, igazodási pont
VoiceOver macOS:
navigáció
VoiceOver iOS:
navigáció, jellegzetes hely
TalkBack:
navigáció
ol
JAWS:
lista [x] elemű
NVDA:
lista [x] elemmel
Narrátor:
belépés a listába
VoiceOver macOS:
lista [x] elem
VoiceOver iOS:
lista eleje
TalkBack:
nem hangzik el
select
JAWS:
kombinált listamező
NVDA:
kombinált listamező
Narrátor:
kombinált lista, felugró elemmel
VoiceOver macOS:
előugró gomb
VoiceOver iOS:
kibomló gomb
TalkBack:
menüt megnyitó előugró gomb
option
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
[szöveg] gomb
TalkBack:
nem hangzik el
optgroup
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
[szöveg] halványított
VoiceOver iOS:
[szöveg], halvány, gomb
TalkBack:
nem hangzik el
select (multiple)
JAWS:
kiterjesztett listamező
NVDA:
lista
Narrátor:
több elem is kijelölhető
VoiceOver macOS:
listamező
VoiceOver iOS:
kibomló gomb
TalkBack:
menüt megnyitó előugró gomb
p
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
pre
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
progress
JAWS:
folyamatjelző
NVDA:
folyamatjelző
Narrátor:
folyamatjelző
VoiceOver macOS:
folyamatjelző
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
folyamatjelző
progress (value nélkül)
JAWS:
folyamatjelző, bizonytalan
NVDA:
folyamatban
Narrátor:
0 százalék, folyamatjelző
VoiceOver macOS:
0 százalék, folyamatjelző
VoiceOver iOS:
0 pont 00
TalkBack:
meghatározatlan, folyamatjelző
q
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
s
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
samp
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
section (név nélkül)
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
section (pl. aria-label segítségével elnevezve)
JAWS:
régió
NVDA:
terület
Narrátor:
régió, igazodási pont
VoiceOver macOS:
régió
VoiceOver iOS:
régió, jellegzetes hely
TalkBack:
régió
small
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
span
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
strong
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
sub
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
summary (összecsukva)
JAWS:
gomb, bezárt
NVDA:
gomb, zárva, kicsi jobbra mutató kitöltött háromszög
Narrátor:
plusz tartalom kibontására szolgáló háromszög, összecsukott
VoiceOver macOS:
összecsukva, összegzés
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
összecsukva, plusz tartalom kibontására szolgáló háromszög
summary (kinyitva)
JAWS:
gomb, kibontott
NVDA:
gomb, nyitva, kicsi lefelé mutató kitöltött háromszög
Narrátor:
plusz tartalom kibontására szolgáló háromszög, kibontott
VoiceOver macOS:
kibontva, összegzés
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
kibontva, plusz tartalom kibontására szolgáló háromszög
sup
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
table
JAWS:
táblázat [x] oszloppal és [y] sorral
NVDA:
táblázat [x] sorral és [y] oszloppal
Narrátor:
belépés a táblázatba, [x], [y]
VoiceOver macOS:
táblázat, [x] oszlop [y] sor
VoiceOver iOS:
táblázat eleje, [x] sor [y] oszlop
TalkBack:
nem hangzik el
textarea
JAWS:
szerkesztőmező
NVDA:
szerkesztőmező, többsoros
Narrátor:
szerkesztés
VoiceOver macOS:
szöveg szerkesztése
VoiceOver iOS:
többsoros szövegmező
TalkBack:
szerkesztőmező
th (mint sorfejléc)
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
sorfejléc
TalkBack:
sorfejléc
th (mint oszlopfejléc)
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
oszlopfejléc
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
oszlopfejléc
TalkBack:
oszlopfejléc
time
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
u
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
ul
JAWS:
lista [x] elemű
NVDA:
lista [x] elemmel
Narrátor:
belépés a listába
VoiceOver macOS:
lista [x] elem
VoiceOver iOS:
lista eleje
TalkBack:
nem hangzik el
var
JAWS:
nem hangzik el
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
nem hangzik el
TalkBack:
nem hangzik el
video
JAWS:
video start
NVDA:
nem hangzik el
Narrátor:
nem hangzik el
VoiceOver macOS:
nem hangzik el
VoiceOver iOS:
videólejátszás
TalkBack:
video

A lista frissítései

 • : a JAWS "Magas" bőbeszédűségi szintjének alkalmazása, és a Narrátor igazodási pontok szerepeltetése