Szaktanácsadás akadálymentes honlap készítéséhez

Honlap akadálymentességi audit – WCAG 2.x, ISO 40500, MSZ EN 301 549 alapján

Mi az a honlap akadálymentességi audit?

A honlap akadálymentességi audit egy olyan átfogó szakértői vizsgálat, amely felméri az Ön honlapjának akadálymentességi szintjét a nemzetközileg elfogadott web akadálymentesítési irányelvek és szabványok (WCAG 2.0/2.1, ISO/IEC 40500, MSZ EN 301 549) szerint. Rávilágít azokra a korrekcióra szoruló hibákra és hiányosságokra, amelyek megakadályozzák, hogy a honlapon található adatok és szolgáltatások minden felhasználó számára egyformán hozzáférhetőek és használhatóak legyenek.

Miért érdemes honlap akadálymentességi auditot csináltatni?

Jellemzően azért, hogy a honlapjának aktuális akadálymentességi állapotáról átfogó képet kapjon.

Az audit például az egyik kiindulási pontja lehet egy már működő, de vélhetően nem akadálymentes honlap utólagos akadálymentesítési folyamatának. A vizsgálat által feltárt problémák korrigálásával lehet elindulni a kívánt akadálymentességi szint elérése felé.

Új honlap fejlesztésekor az audit a fejlesztési folyamat egyik befejező lépése is lehet, amikor Ön, mint honlaptulajdonos szeretne meggyőződni a fejlesztők által átadott honlap megfelelő akadálymentességi állapotáról, vagy mint fejlesztő ugyanezt szeretné alátámasztani a megrendelő felé.

Mivel egy honlap tartalma folyamatosan frissül, ezért az akadálymentessége is folyamatosan változhat. Vagyis az audit egy már működő, és korábban akadálymentesnek titulált honlap időszakos akadálymentességi felülvizsgálatára is alkalmas.

Mikor érdemes honlap akadálymentességi auditot csináltatni?

Már működő honlap esetén bármikor.

Fejlesztés alatt álló honlap esetén akkor, ha a honlap alap struktúrája már elkészült, vagy akkor, ha már részben vagy egészben tartalommal is fel van töltve. A fejlesztés egészen korai szakaszában akár a prototípusok is vizsgálhatók.

Hogyan zajlik a honlap akadálymentességi audit?

A honlap akadálymentességi auditot a weboldalak akadálymentességéről szóló WCAG szabvány, és az ehhez készült WCAG-EM (Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology) módszertan útmutatásai alapján végzem.

Reprezentatív mintaoldalak kiválasztása

Az audit egyik előkészítő lépése a honlap néhány reprezentatív mintaoldalának kiválasztása. Az egészen kicsi honlapokat (például a microsite-okat) leszámítva a honlap összes aloldalának manuális átvizsgálása irreálisan sok idő és költség lenne. A reprezentatív mintaoldalak akadálymentességi állapota általában jól tükrözi a teljes honlap akadálymentességi állapotát is.

Fontos, hogy a WCAG szabvány sem ismeri a teljes honlap akadálymentességének fogalmát. Csak külön-külön a honlapot alkotó weboldalakét. Tehát az audit is csak azt állapíthatja meg, hogy a vizsgált mintaoldalak külön-külön megfelelnek-e a szabványnak vagy sem.

A reprezentatív mintaoldalak kiválasztása több szempont szerint is megtörténhet. Szóba jöhet az adott aloldal funkcionális fontossága, látogatottsága, vagy az alkalmazott sablonok, felhasználói interfész komponensek, illetve technológiák szerinti válogatás.

Egyszerűbb webhelyek esetén minimálisan 3 darab reprezentatív mintaoldal vizsgálatát javaslom, de összetettebb webhelyek esetén akár 10-15 mintaoldalra is szükség lehet.

A megcélzott WCAG szint kiválasztása

A WCAG szabvány legalacsonyabb, úgynevezett „A” szintje csak a legfontosabb akadálymentességi követelmények teljesítését várja el a weboldaltól. Ha egy weboldal nem éri el ezt a szintet, akkor nem mondható akadálymentesnek. Tehát az audit mindenképpen felméri, hogy a vizsgált webhely reprezentatív mintaoldalai megfelelnek-e az „A” szintnek.

Döntés kérdése, hogy az audit ezen felül vizsgálja-e a WCAG szabvány magasabb – „AA” illetve „AAA” – szintű követelményeinek teljesülését is. Ezek a szintek olyan további követelményeket támasztanak, melyek teljesülésével még több akadályozott felhasználó számára válik hozzáférhetőbbé és egyszerűbben használhatóvá a weboldal.

A vonatkozó Európai Uniós irányelv, illetve a 2018. évi LXXV. törvény alapján a közszférabeli szervezetek honlapjainál az „AA” szint az elvárás.

Az „AAA” szint elérést nem szoktam javasolni, mert az olyan követelményeket ír elő, amit a honlapok többsége csak komoly átalakítást követően tudna elérni. Ezt a szintet kifejezetten olyan honlapoknál érdemes megcélozni, ahol a látogatók túlnyomó többsége biztosan súlyosan, illetve halmozottan sérült.

Manuális szakértői ellenőrzés

Az audit során a kiválasztott reprezentatív mintaoldalakon több tucat manuális ellenőrzési lépést hajtok végre, amikhez például átnézem az oldalak HTML, CSS és JavaScript kódját is.

Speciális kisegítő technológiákkal végzett tesztelés

Az audit keretében azt is letesztelem, hogy vizsgált honlap a böngészőprogramok speciális beállításaival, különösen a fogyatékos személyek által használt kisegítő technológiák alkalmazásával mennyire hozzáférhető és használható. Így például képernyőolvasó és képernyőnagyító szoftverekkel, egér használata nélkül, elnémított hangszóróval, színek nélküli megjelenéssel.

Mi a honlap akadálymentességi audit végeredménye?

Az audit végeredménye egy írásos vizsgálati jelentés, mely a következő részekből áll:

A jelentés útmutatásai alapján a honlap fejlesztői kijavíthatják a hibákat, azaz elvégezhetik a konkrét akadálymentesítést. Amennyiben ehhez további segítségre lenne szükségük, akkor külön díjazás ellenében akadálymentesítési tréning vagy akadálymentesítési szaktanácsadás szolgáltatásaimmal is rendelkezésre állok.

Az audit alapján kaphat-e akadálymentességi tanúsítványt a honlap?

Hivatalosan nem létezik honlap akadálymentességi tanúsítvány. Jelenleg ugyanis sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nincs olyan akkreditált és független tanúsító szervezet vagy szakértő, aki honlap akadálymentességi tanúsítvány kiállítására lenne jogosult. Ehhez hiányoznak még a megfelelő jogi és egyéb szabályozások.

A WCAG szabványnak történő megfelelésről úgynevezett Megfelelőségi nyilatkozatot tehet közzé a honlap tulajdonosa/üzemeltetője, de ez a WCAG szabvány szerint nem kötelező. Egy honlap akkor is megfelelhet a WCAG szabványnak, ha nincs erről nyilatkozat.

A közszférabeli szervezetek honlapjain kötelező egy úgynevezett Akadálymentesítési nyilatkozatot közzétenni, de ezt a nyilatkozatot nem egy harmadik félnek, hanem a szervezetnek magának kell megtennie.

Természetesen az említett nyilatkozatok szakmai alátámásztására szükség esetén felhasználható az általam – mint harmadik fél által – készített szakértői audit eredménye is. Ez a szakvélemény azonban a részemről semmilyen módon és formában nem jelent jogi felelősségvállalást a vizsgált honlap vélt vagy valós akadálymentességére.

Mennyibe kerül?

Sajnos lehetetlen az auditra általános árat megállapítani. Az ugyanis alapvetően a vizsgálandó honlap összetettségétől, technikai megoldásaitól, a rajta található tartalmi elemektől, a megcélzott WCAG szinttől, az átvizsgálandó nézetek (desktop, tablet, mobil) számától, és a vizsgálandó mintaoldalak számától függ. Árajánlatot csak ezen tényezők pontos tisztázása után tudok adni.

Annak érdekében, hogy nagyságrendi képet kapjon a várható költségről, legalább nettó 60.000 Ft alapárral kalkuláljon egy egyszerű honlap egy darab mintaoldalának „A” szintű vizsgálatára. De ez az ár az ismertetett tényezők függvényében nagyságrendekkel is magasabb lehet.

Az audit ára tartalmazza a vizsgálandó honlap felmérését, a vizsgálandó mintaoldalak számának meghatározását, kiválasztását és azok teljes manuális szakértői vizsgálatát, a feltárt akadálymentességi problémák analízisét és javaslatot azok korrigálására, az írásos vizsgálati jelentés elkészítését.

Miért bízzon az általam végzett honlap akadálymentességi auditban?

Az informatikai szektorban eltöltött közel 30 éves múltam, és ezen belül a web akadálymentesség területén eltöltött közel 20 éves szakmai tapasztalatomnak köszönhetően Magyarországon egy olyan független és elismert web akadálymentességi szakértő vagyok, akinek szakvéleményére többen is adnak.

A legmagasabb nemzetközi szintű Certified Professional in Web Accessibility (CPWA, CPACC, WAS) tanúsításokkal rendelkezem, melyek között van olyan, amelyet Magyarországon én szereztem meg elsőként.

Referenciáim között az üzleti és a közszféra legnagyobb szereplői is megtalálhatók.

F-325/2019 nyilvántartási szám alatt rajta vagyok Budapest Főváros Kormányhivatala által vezetett közhiteles szakértői névjegyzéken, mint az infokommunikációs akadálymentesítés és az informatikai akadálymentesítés szakértője.

Olyan szakmai szervezetek ismerik el a tevékenységemet, mint a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, az Informatika a Látássérültekért Alapítvány, a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete, a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete, vagy az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont.

Tagja vagyok az Akadálymentességi Szakértők Nemzetközi Szövetségének (International Association of Accessibility Professionals).

További kérdése van?

Kérem, vegye fel velem a kapcsolatot, hogy mindenfajta megrendelési kötelezettség nélkül áttekinthessem Önnel az akadálymentességi audittal kapcsolatos igényeit.